28/06/2019

TB miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc và thay đổi Người điều hành Quỹ MBVF

Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB xin được thông báo như sau:
– Vì lý do cá nhân, Ông Nguyễn Đức Hải đã có đơn xin nghỉ việc và được HĐQT Công ty phê duyệt. Ông Nguyễn Đức Hải thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc MB Capital và Người điều hành Quỹ đầu tư giá trị MB Capital (MBVF).
– Ông Giang Trung Kiên được bổ nhiệm làm Người điều hành Quỹ MBVF thay thế cho Ông Nguyễn Đức Hải.
– Thay đổi trên có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2019.
Trân trọng cảm ơn.