09/02/2021

CBTT thay đổi trụ sở chính

Ngày 09/02/2021, Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB nhận được Giấy phép điều chỉnh số 06/GPĐC-UBCK của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 08 tháng 02 năm 2021. Theo đó, điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 21/UBCK-GP ngày 15 tháng 11 năm 2007 với nội dung như sau:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.