04/10/2013

MB Capital thông báo tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB xin trân trọng thông báo:
Ngày 04/10/2013, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cấp giấy phép số 32/UBCK-GP điều chỉnh giấy phép số 68/UBCK-GP do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 19 tháng 04 năm 2010 cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB với nội dung như sau:
– Vốn điều lệ cũ: 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng chẵn).
– Vốn điều lệ mới: 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng chẵn).
Trân trọng thông báo.