19/08/2020

MBBOND – Kênh đầu tư trái phiếu hiệu quả

Quỹ đầu tư trái phiếu MB – MBBOND – đã chính thức được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận số 07/GCN-UBCK vào ngày 17/08/2020.

Quỹ MBBOND hướng tới mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận để mang tới cho nhà đầu tư nguồn thu nhập hấp dẫn, ổn định và an toàn, thông qua việc đầu tư vào các loại trái phiếu, các công cụ có thu nhập cố định được phát hành tại Việt Nam. Quỹ sẽ ưu tiên đầu tư vào các công cụ nợ do các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề được hưởng lợi từ sự dịch chuyển của kinh tế vĩ mô và các chính sách của Nhà nước.

Với lợi thế là công ty thành viên của Ngân hàng Quân Đội, Quỹ MBBOND do MBCapital quản lý sẽ có nhiều lợi thế trong việc tiếp cận nguồn hàng dồi dào, có chất lượng và được đánh giá, thẩm định chặt chẽ từ Ngân hàng mẹ nhằm tạo ra cho khách hàng một sản phẩm chứng chỉ quỹ mang tính an toàn, hiệu quả với lợi nhuận kỳ vọng trên 8%/năm trong năm 2020.

Cùng với việc được cấp phép hoạt động cho Quỹ MBBBOND, Công ty Quản lý quỹ đầu tư MB cũng đã chính thức đưa hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ trực tuyến – MBCapital Online vào vận hành chính thức. MBCapital Online góp phần tăng thêm tiện ích, trải nghiệm cho khách hàng khi có thể nhanh chóng tra cứu số dư, thực hiện thanh toán giao dịch, thanh toán giao dịch đầu tư định kỳ (SIP) cũng như nhận các thông tin cập nhật sản phẩm từ MBCapital thông qua App ngân hàng số MBBank. Bên cạnh đó, MBCapital Online cũng là công cụ hữu hiệu cho các chuyên viên quản lý khách hàng trong việc quản lý, tư vấn kịp thời cho khách hàng thông qua các chức năng quản lý của Cộng tác viên.

Quỹ MBBOND giao dịch hàng ngày thông qua hệ thống MBCapital Online được kỳ vọng sẽ là công cụ đầu tư hiệu quả sử dụng trải nghiệm dịch vụ số cho tất cả nhà đầu tư của MBCapital cũng như khách hàng của MB Group.

Nguồn: vietstock.vn