09/01/2019

MBCapital đạt lợi nhuận trước thuế 61 tỷ đồng

Kết thúc năm 2018, MB Capital đã đạt 61 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 104 % kế hoạch năm, bằng 120% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh năm 2018 là một năm có nhiều khó khăn và thách thức khi chỉ số Vn-Index giảm -9,3%, hầu hết các quỹ trên thị trường đều có mức tăng trưởng âm… Các Quỹ đầu tư của MBCapital quản lý vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ: Quỹ thành viên Japan Asia MBCapital, sản phẩm hợp tác của MB Group và Japan Asia Group, đã ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong lịch sử quỹ với mức tăng trưởng +109%. Hai Quỹ đầu tư giá trị MBVF và Quỹ đầu tư tăng trưởng MBGF cũng được kết quả tăng trưởng dương lần lượt là +1.44% và +1.28%, là mức tăng trưởng tốt nhất trong các quỹ mở cổ phiếu đang hiện diện trên thị trường.

Năm 2018, cũng đánh dấu một năm Công ty triển khai hiệu quả và thành công mô hình kinh doanh bán chéo sản phẩm đầu tư, với doanh số huy động vốn đạt 106% so với kế hoạch và tăng 28% so với cùng kỳ năm trước, trong đó riêng Quỹ mở đầu tư giá trị MBVF ghi nhận mức tăng trưởng huy động vốn tăng 30% so với đầu năm, đạt quy mô 473 tỷ đồng tổng giá trị tài sản ròng vào cuối năm.

Trong năm 2019, MBCapital sẽ tiếp tục tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi, nâng cao hiệu quả hoạt động các Quỹ và danh mục đầu tư. Công ty sẽ tăng cường quản lý danh mục đầu tư cho Tổng công ty Bảo hiểm Quân Đội và Công ty bảo hiểm nhân thọ MBAL và các khách hàng cá nhân giàu có. Công ty cũng sẽ tiếp tục phát huy và triển khai hiệu quả mô hình kinh doanh bán chéo sản phẩm đầu tư và duy trì mục tiêu Top 3 Công ty quản lý quỹ về hiệu quả hoạt động.

Nguồn: Cafef (http://cafef.vn/mbcapital-dat-loi-nhuan-truoc-thue-61-ty-dong-hoan-thanh-104-ke-hoach-nam-2018-20190109132034825.chn)