16/07/2020

MBGF được chuyển đổi thành Quỹ đầu tư trái phiếu MB – MBBOND

Ngày 15/07/2020, Quỹ đầu tư tăng trưởng MBCapital – MBGF đã tổ chức Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2020. Tại Đại hội, 100% nhà đầu tư tham dự, tương đương 82.59% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành, đã biểu quyết thông qua phương án chuyển đổi MBGF thành Quỹ đầu tư trái phiếu MB, viết tắt là MBBOND. Quỹ sẽ chuyển đổi chính thức kể từ ngày 04/08/2020 và miễn phí phát hành cho tất cả giao dịch mua đến hết 31/12/2020.

Với nhận định về tình hình thị trường chứng khoán trong giai đoạn tới không có nhiều thuận lợi và có khả năng biến động mạnh do chịu tác động từ ảnh hưởng dịch bệnh và hệ lụy suy thoái chung toàn cầu, trong khi đầu tư trái phiếu đang là kênh đầu tư được ưa thích do có độ an toàn cao hơn đầu tư cổ phiếu, Quỹ MBBOND hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận đồng thời bảo toàn vốn cho Nhà đầu tư thông qua việc đầu tư vào các loại trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ có thu nhập cố định được phát hành tại Việt Nam.

Cũng tại Đại hội, các nhà đầu tư của Quỹ đã bầu bổ sung nhân sự có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp là ông Nguyễn Thành Đăng, Phó phòng Ngân hàng đầu tư, khối Khách hàng lớn Ngân hàng Quân đội.

Với lợi thế là công ty thành viên của Ngân hàng Quân đội, trong đó ngân hàng mẹ nắm giữ trên 90% vốn điều lệ, MBCapital và Quỹ đầu tư trái phiếu MB – MBBOND được kỳ vọng sẽ khai thác mạnh mẽ những lợi thế trong lĩnh vực đầu tư trái phiếu bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, các công cụ nợ từ ngân hàng mẹ và cả lợi thế từ các công ty thành viên của MB Group hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm tài chính tiêu dùng.

Tính đến thời điểm 30/06/2020, Quỹ MBGF và Quỹ đầu tư giá trị MBCapital – MBVF do MBCapital quản lý đang đứng đầu về tăng trưởng giá trị tài sản ròng của các quỹ mở cổ phiếu trong nước.

Nguồn: vietstock.vn