• Bà NGUYỄN THỊ NGỌC

  Chủ tịch Hội đồng Quản trị

  Bà Nguyễn Thị Ngọc là một trong những thành viên gia nhập MB từ những ngày đầu thành lập, trải qua nhiều lĩnh vực công tác quan trọng tại MB từ quản lý dự án đầu tư, phụ trách công tác kế hoạch, pháp chế và là người lãnh đạo Văn phòng HĐQT MB – Cơ quan chuyên môn của HĐQT MB. Hiện Bà Ngọc đang là Thành viên HĐQT MB và đóng góp tích cực giúp hoạt động quản trị công ty của MB tiên tiến, tiệm cận với thông lệ quốc tế. Bà Ngọc được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB Capital từ tháng 11/2015. Bà Ngọc tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California Miramar, Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội.

  Protect the flock using only how to spy other messages on facebook iphone quick thinking and the arsenal of upgradeable weaponry at your disposal

 • Ông PHAN ANH

  Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

  Ông Phan Anh có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, Chứng khoán và Đầu tư tại Việt Nam, và là một trong những thành viên sáng lập Công ty Quản lý Quỹ đầu tư MB. Trước khi thành lập MB Capital, ông Phan Anh từng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Ngân hàng Quân đội như: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Giám đốc Khối Ngân quỹ và Ngoại hối, Thành viên Uỷ ban ALCO. Dưới sự điều hành của ông, MB Capital đã trở thành một trong những công ty quản lý quỹ năng động nhất tại Việt Nam. Ông Phan Anh hiện cũng đang là Thành viên Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) và Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP (PGC). Ông Phan Anh có bằng Thạc sỹ chuyên ngành Ngân hàng và Tài chính của trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Việt Nam).

  The above moments are the times when our college research paper help https://samedaypaper.org/ shows up

 • Bà NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG

  Thành viên Hội đồng quản trị

  Bà Nguyễn Thị Như Trang hiện đang là Phó Giám đốc Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ của MB với hơn 12 năm gắn bó với MB. Bà Trang có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thanh toán quốc tế và quản lý kinh doanh vốn. Bà Trang được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng Quản trị MB Capital từ tháng 11 năm 2015. Bà Trang tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của Trung tâm Pháp Việt về Đào tạo quản lý (CFVG).

  Some will tell you that they will check your work with the best plagiarism checkers academic writer while others will tell you that they will offer the most cost effective service to you

 • Bà NGUYỄN MINH ĐỨC

  Trưởng Ban Kiểm soát

  Bà Nguyễn Minh Đức có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng và hiện đang công tác tại Phòng Quản trị rủi ro hệ thống của Ngân hàng Quân đội (MB). Trước đó, bà Đức công tác tại Phòng Phân tích đầu tư và Phòng Đầu tư và quản lý dự án của MB. Bà Đức hiện đang phụ trách công tác kiểm toán cấu phần Quản trị rủi ro và hệ thống văn bản chính sách của các Công ty thành viên của Ngân hàng Quân đội. Bà Đức tốt nghiệp Thạc sỹ Kinh tế phát triển và Tài chính công,

  The outline centers https://paper-writer.org/ more on questions that will bring out the best from the work

 • Bà PHẠM THỊ KIM NGÂN

  Thành viên Ban Kiểm soát

  Bà Phạm Thị Kim Ngân có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng. Bà Ngân hiện là Trưởng Phòng Quản lý các Công ty, Ban đầu tư, Ngân hàng Quân đội. Trước đó, bà Ngân công tác tại Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Nam. Bà Phạm Thị Kim Ngân tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế đầu tư Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

  Here, you have to ask, https://pro-essay-writer.com what is the topic and what is its significance

 • Bà ĐỖ THỊ THANH HUYỀN

  Thành viên Ban Kiểm soát

  Bà Đỗ Thị Thanh Huyền có trên 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng. Bà Huyền hiện đang là Phó phòng tài chính, Khối Tài chính kế toán, Ngân hàng Quân đội. Trước đó, bà Huyền từng làm việc cho Công ty Ernst & Young Việt Nam. Bà Đỗ Thị Thanh Huyền tốt nghiệp Học viện Tài chính, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng.

  In the standard research paper writing, you will https://pro-academic-writers.com be instructed to use the times new roman twelve points font size

 • Ông PHAN ANH

  Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

  Ông Phan Anh có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, Chứng khoán và Đầu tư tại Việt Nam, và là một trong những thành viên sáng lập Công ty Quản lý Quỹ đầu tư MB. Trước khi thành lập MB Capital, ông Phan Anh từng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Ngân hàng Quân đội như: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Giám đốc Khối Ngân quỹ và Ngoại hối, Thành viên Uỷ ban ALCO. Dưới sự điều hành của ông, MB Capital đã trở thành một trong những công ty quản lý quỹ năng động nhất tại Việt Nam. Ông Phan Anh hiện cũng đang là Thành viên Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) và Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP (PGC). Ông Phan Anh có bằng Thạc sỹ chuyên ngành Ngân hàng và Tài chính của trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Việt Nam).

  Because of this, I go on a grouping and sequencing spree whenever I need topadmissionessay.com/ to write a paper

 • Ông NGUYỄN ĐỨC HẢI

  Phó Tổng giám đốc

  Ông Hải có trên 10 năm kinh nghiệm phân tích và đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trước khi gia nhập MBCapital năm 2007, ông Hải làm việc tại tại Công ty Chứng khoán Mekong. Tại MB Capital, ông Hải có nhiều năm giữ chức vụ Giám đốc Quản lý Danh mục đầu tư, sau đó là Giám đốc Đầu tư chịu trách nhiệm quản lý các danh mục đầu tư, Quỹ đầu tư cho các nhà đầu tư tổ chức. Ông Hải được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc MB Capital từ tháng 11/2015. Ông Hải tốt nghiệp Học Viện Ngân hàng (2004), và Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc tế của trường Đại học Quốc gia Hà Nội (2007).

  If it is a truly courageous granny she should however opt for the desert remotely install spy software on cell phone track

 • Bà TRƯƠNG THỊ HƯƠNG TRÀ

  Phó Tổng Giám đốc

  Bà Trương Thị Hương Trà có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và chứng khoán. Bà Trà làm việc tại Ngân hàng Quân đội từ năm 1998 và gia nhập MB Capital từ năm 2006 với vai trò Giám đốc Phát triển Kinh doanh và sau đó là Giám đốc Dịch vụ khách hàng. Bà Trà được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc của MB Capital từ tháng 04/2016. Bà Trà có bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh trường Đại học California Miramar, Mỹ.

  We are here to eliminate this anxiety with our different types of https://essayclick.net/ academic assistance, including research paper help online

 • Bà ĐOÀN KIM DUNG

  Giám đốc Tài chính

  Bà Dung có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, tài chính. Bà Dung làm việc tại Ngân hàng Quân đội trong hơn 10 năm và từng giữ các chức vụ như Phó Phòng Kế toán Hội sở, Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Điện Biên Phủ – chi nhánh lớn nhất hệ thống MB. Năm 2006, bà Dung được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng của MB Capital. Bà Dung tốt nghiệp Học viện Tài chính (Việt Nam) năm 1995.

  So, persuading someone to buy me a n iphone essay students have nothing to fear as they will always get original works from us

 • Bà NGUYỄN THỊ THU HIỀN,FCCA, FRM

  Trưởng Bộ phận Kiểm toán Nội bộ

  Bà Nguyễn Thị Thu Hiền gia nhập MB Capital năm 2006, phụ trách hoạt động kế toán và quản trị các quỹ do MB Capital quản lý, sau đó chịu trách nhiệm trong công tác kiểm soát và kiểm toán nội bộ của Công ty. Trước đó bà Hiền có 4 năm làm Kế toán trưởng Công ty MEC International. Bà Hiền tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (Việt Nam), đạt chứng chỉ quản lý rủi ro tài chính (FRM) của Hiệp hội chuyên gia rủi ro toàn cầu- GARP (Hoa Kỳ) và hiện đang là thành viên kỳ cựu Hiệp  hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA).

  Auch fr bei der Seite wissenschaftliche hausarbeiten kann das medium radio ein gutes thema sein, welches durch schulpraktische studien auch wissenschaftlich erarbeitet werden kann das horads 88,6-campusmagazin ludwigsburg wird ab dem 25

 • Ông NGUYỄN ĐỨC HẢI

  Phó Tổng giám đốc

  Ông Hải có trên 10 năm kinh nghiệm phân tích và đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trước khi gia nhập MBCapital năm 2007, ông Hải làm việc tại tại Công ty Chứng khoán Mekong. Tại MB Capital, ông Hải có nhiều năm giữ chức vụ Giám đốc Quản lý Danh mục đầu tư, sau đó là Giám đốc Đầu tư chịu trách nhiệm quản lý các danh mục đầu tư, Quỹ đầu tư cho các nhà đầu tư tổ chức. Ông Hải được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc MB Capital từ tháng 11/2015. Ông Hải tốt nghiệp Học Viện Ngân hàng (2004), và Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc tế của trường Đại học Quốc gia Hà Nội (2007).

 • Ông NGÔ LONG GIANG, CRPC

  Giám đốc Đầu tư

  Trước khi gia nhập MB Capital năm 2010, Ông Ngô Long Giang có gần 10 năm học tập và làm việc tại Mỹ. Ông từng làm Chuyên gia tư vấn tài chính tại công ty Wells Fargo, một trong những công ty tài chính lớn nhất của Mỹ, chuyên tư vấn về kế hoạch tài chính, chiến lược tài chính, quản lý danh mục đầu tư, quản lý tài sản cho các cá nhân và doanh nhân. Ông Giang tốt nghiệp đại học Kinh tế Quốc dân (Việt Nam) và có bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh của trường ĐH California (Mỹ).

  Er bezieht sich damit auf ein laufendes eu-kooperationsprojekt von educult, das seminararbeit muster by schreib-essay.com/seminararbeit/ arts education monitoring system

 • Ông GIANG TRUNG KIÊN

  Giám đốc Phân tích

  Ông Giang Trung Kiên có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng – Đầu tư. Trước khi gia nhập MB Capital trong vai trò Giám đốc Phân tích, ông Kiên là Giám đốc Phân tích đầu tư của Công ty Chứng khoán FPT và chuyên viên cao cấp phòng Dự án của Ngân hàng Công thương Việt Nam. Ông Kiên có bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh của trường Đại học Deakin (Melbourne, Australia) và chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ do UBCKNN cấp.

  I offer religious adherence to these because I know that the writing paper success of my paper lies on this

 • Ông LÊ XUÂN LẬP

  Phó Giám đốc Đầu tư

  Trước khi gia nhập MB Capital vào năm 2013, Ông Lê Xuân Lập có 2 năm làm việc tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Tại MB Capital trong vai trò Chuyên viên Phân tích cao cấp, ông Lập chịu trách nhiệm nghiên cứu, phân tích và đề xuất các cơ hội đầu tư tiềm năng cho các quỹ và danh mục đầu tư của MB Capital. Ông Lập có bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của Trung tâm Pháp – Việt đào tạo về quản lý (CFVG, Việt Nam), bằng Thạc sỹ Thị trường Tài chính của trường kinh doanh Rouen (Pháp) và chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do UBCKNN cấp.

  November 2012, ist zugleich die abschluveranstaltung der jubilumswoche aus anla des fnfjhrigen essay bestellen https://schreib-essay.com/ bestehens des studiengangs

 • Ông PHẠM DUY SƠN

  Chuyên gia tư vấn Đầu tư

  Ông Phạm Duy Sơn làm việc tại MB Capital từ năm 2012, sau một thời gian là Chuyên viên Phân tích của Công ty Chứng khoán MB (trước đây là Công ty Chứng khoán Thăng Long). Là Chuyên viên Phân tích cao cấp của MB Capital, ông Sơn chịu trách nhiệm nghiên cứu, phân tích và đề xuất các cơ hội đầu tư tiềm tăng cho các quỹ và danh mục đầu tư của công ty. Ông Sơn có bằng Thạc sỹ Phân tích Tài chính của trường Đại học Stirling, Anh quốc. Ông Sơn đã trở thành thành viên chính thức hiệp hội CFA năm 2016.

  Based on this, our college research paper observe here help comes to you at very affordable costs

 • Ông BẠCH THẾ PHONG

  Trưởng BP Tư vấn đầu tư

  Ông Bạch Thế Phong là Chuyên viên Phân tích của MB Capital từ năm 2015, chịu trách nhiệm nghiên cứu, phân tích và đề xuất các cơ hội đầu tư tiềm năng cho các quỹ và danh mục đầu tư của MB Capital. Ông Phong tốt nghiệp trường Đại học State University of New York (Hoa Kỳ) và đã vượt qua kỳ thi CFA level 3 vào tháng 06/2015.

  When you are worried about how to fulfill some writemyessay4me.org of your academic obligations as a student, the anxiety affects the entire learning process

 • Bà Nguyễn Thị Ngọc

  Chủ tịch Hội đồng quản trị
  kiêm Tổng giám đốc

  Bà Nguyễn Thị Ngọc là một trong những thành viên gia nhập MB từ những ngày đầu thành lập, trải qua nhiều lĩnh vực công tác quan trọng tại MB từ quản lý dự án đầu tư, phụ trách công tác kế hoạch, pháp chế và là người lãnh đạo Văn phòng HĐQT MB - Cơ quan chuyên môn của HĐQT MB. Hiện Bà Ngọc đang là Thành viên HĐQT MB và đóng góp tích cực giúp hoạt động quản trị công ty của MB tiên tiến, tiệm cận với thông lệ quốc tế. Bà Ngọc được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB Capital từ tháng 11/2015. Bà Ngọc tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California Miramar, Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội.

 • Bà Nguyễn Thị Ngọc

  Chủ tịch Hội đồng quản trị
  kiêm Tổng giám đốc

  Bà Nguyễn Thị Ngọc là một trong những thành viên gia nhập MB từ những ngày đầu thành lập, trải qua nhiều lĩnh vực công tác quan trọng tại MB từ quản lý dự án đầu tư, phụ trách công tác kế hoạch, pháp chế và là người lãnh đạo Văn phòng HĐQT MB - Cơ quan chuyên môn của HĐQT MB. Hiện Bà Ngọc đang là Thành viên HĐQT MB và đóng góp tích cực giúp hoạt động quản trị công ty của MB tiên tiến, tiệm cận với thông lệ quốc tế. Bà Ngọc được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB Capital từ tháng 11/2015. Bà Ngọc tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California Miramar, Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội.

 • Bà Nguyễn Thị Ngọc

  Chủ tịch Hội đồng quản trị
  kiêm Tổng giám đốc

  Bà Nguyễn Thị Ngọc là một trong những thành viên gia nhập MB từ những ngày đầu thành lập, trải qua nhiều lĩnh vực công tác quan trọng tại MB từ quản lý dự án đầu tư, phụ trách công tác kế hoạch, pháp chế và là người lãnh đạo Văn phòng HĐQT MB - Cơ quan chuyên môn của HĐQT MB. Hiện Bà Ngọc đang là Thành viên HĐQT MB và đóng góp tích cực giúp hoạt động quản trị công ty của MB tiên tiến, tiệm cận với thông lệ quốc tế. Bà Ngọc được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB Capital từ tháng 11/2015. Bà Ngọc tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California Miramar, Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội.

 • Bà Nguyễn Thị Ngọc

  Chủ tịch Hội đồng quản trị
  kiêm Tổng giám đốc

  Bà Nguyễn Thị Ngọc là một trong những thành viên gia nhập MB từ những ngày đầu thành lập, trải qua nhiều lĩnh vực công tác quan trọng tại MB từ quản lý dự án đầu tư, phụ trách công tác kế hoạch, pháp chế và là người lãnh đạo Văn phòng HĐQT MB - Cơ quan chuyên môn của HĐQT MB. Hiện Bà Ngọc đang là Thành viên HĐQT MB và đóng góp tích cực giúp hoạt động quản trị công ty của MB tiên tiến, tiệm cận với thông lệ quốc tế. Bà Ngọc được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB Capital từ tháng 11/2015. Bà Ngọc tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California Miramar, Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội.

 • Bà Nguyễn Thị Ngọc

  Chủ tịch Hội đồng quản trị
  kiêm Tổng giám đốc

  Bà Nguyễn Thị Ngọc là một trong những thành viên gia nhập MB từ những ngày đầu thành lập, trải qua nhiều lĩnh vực công tác quan trọng tại MB từ quản lý dự án đầu tư, phụ trách công tác kế hoạch, pháp chế và là người lãnh đạo Văn phòng HĐQT MB - Cơ quan chuyên môn của HĐQT MB. Hiện Bà Ngọc đang là Thành viên HĐQT MB và đóng góp tích cực giúp hoạt động quản trị công ty của MB tiên tiến, tiệm cận với thông lệ quốc tế. Bà Ngọc được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB Capital từ tháng 11/2015. Bà Ngọc tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California Miramar, Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội.

 • Bà Nguyễn Thị Ngọc

  Chủ tịch Hội đồng quản trị
  kiêm Tổng giám đốc

  Bà Nguyễn Thị Ngọc là một trong những thành viên gia nhập MB từ những ngày đầu thành lập, trải qua nhiều lĩnh vực công tác quan trọng tại MB từ quản lý dự án đầu tư, phụ trách công tác kế hoạch, pháp chế và là người lãnh đạo Văn phòng HĐQT MB - Cơ quan chuyên môn của HĐQT MB. Hiện Bà Ngọc đang là Thành viên HĐQT MB và đóng góp tích cực giúp hoạt động quản trị công ty của MB tiên tiến, tiệm cận với thông lệ quốc tế. Bà Ngọc được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB Capital từ tháng 11/2015. Bà Ngọc tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California Miramar, Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội.

 • Bà Nguyễn Thị Ngọc

  Chủ tịch Hội đồng quản trị
  kiêm Tổng giám đốc

  Bà Nguyễn Thị Ngọc là một trong những thành viên gia nhập MB từ những ngày đầu thành lập, trải qua nhiều lĩnh vực công tác quan trọng tại MB từ quản lý dự án đầu tư, phụ trách công tác kế hoạch, pháp chế và là người lãnh đạo Văn phòng HĐQT MB - Cơ quan chuyên môn của HĐQT MB. Hiện Bà Ngọc đang là Thành viên HĐQT MB và đóng góp tích cực giúp hoạt động quản trị công ty của MB tiên tiến, tiệm cận với thông lệ quốc tế. Bà Ngọc được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB Capital từ tháng 11/2015. Bà Ngọc tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California Miramar, Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội.

 • Bà Nguyễn Thị Ngọc

  Chủ tịch Hội đồng quản trị
  kiêm Tổng giám đốc

  Bà Nguyễn Thị Ngọc là một trong những thành viên gia nhập MB từ những ngày đầu thành lập, trải qua nhiều lĩnh vực công tác quan trọng tại MB từ quản lý dự án đầu tư, phụ trách công tác kế hoạch, pháp chế và là người lãnh đạo Văn phòng HĐQT MB - Cơ quan chuyên môn của HĐQT MB. Hiện Bà Ngọc đang là Thành viên HĐQT MB và đóng góp tích cực giúp hoạt động quản trị công ty của MB tiên tiến, tiệm cận với thông lệ quốc tế. Bà Ngọc được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB Capital từ tháng 11/2015. Bà Ngọc tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California Miramar, Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội.

 • Bà Nguyễn Thị Ngọc

  Chủ tịch Hội đồng quản trị
  kiêm Tổng giám đốc

  Bà Nguyễn Thị Ngọc là một trong những thành viên gia nhập MB từ những ngày đầu thành lập, trải qua nhiều lĩnh vực công tác quan trọng tại MB từ quản lý dự án đầu tư, phụ trách công tác kế hoạch, pháp chế và là người lãnh đạo Văn phòng HĐQT MB - Cơ quan chuyên môn của HĐQT MB. Hiện Bà Ngọc đang là Thành viên HĐQT MB và đóng góp tích cực giúp hoạt động quản trị công ty của MB tiên tiến, tiệm cận với thông lệ quốc tế. Bà Ngọc được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB Capital từ tháng 11/2015. Bà Ngọc tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California Miramar, Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội.

 • Bà Nguyễn Thị Ngọc

  Chủ tịch Hội đồng quản trị
  kiêm Tổng giám đốc

  Bà Nguyễn Thị Ngọc là một trong những thành viên gia nhập MB từ những ngày đầu thành lập, trải qua nhiều lĩnh vực công tác quan trọng tại MB từ quản lý dự án đầu tư, phụ trách công tác kế hoạch, pháp chế và là người lãnh đạo Văn phòng HĐQT MB - Cơ quan chuyên môn của HĐQT MB. Hiện Bà Ngọc đang là Thành viên HĐQT MB và đóng góp tích cực giúp hoạt động quản trị công ty của MB tiên tiến, tiệm cận với thông lệ quốc tế. Bà Ngọc được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB Capital từ tháng 11/2015. Bà Ngọc tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California Miramar, Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội.

 • Bà Nguyễn Thị Ngọc

  Chủ tịch Hội đồng quản trị
  kiêm Tổng giám đốc

  Bà Nguyễn Thị Ngọc là một trong những thành viên gia nhập MB từ những ngày đầu thành lập, trải qua nhiều lĩnh vực công tác quan trọng tại MB từ quản lý dự án đầu tư, phụ trách công tác kế hoạch, pháp chế và là người lãnh đạo Văn phòng HĐQT MB - Cơ quan chuyên môn của HĐQT MB. Hiện Bà Ngọc đang là Thành viên HĐQT MB và đóng góp tích cực giúp hoạt động quản trị công ty của MB tiên tiến, tiệm cận với thông lệ quốc tế. Bà Ngọc được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB Capital từ tháng 11/2015. Bà Ngọc tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California Miramar, Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội.

 • Bà Nguyễn Thị Ngọc

  Chủ tịch Hội đồng quản trị
  kiêm Tổng giám đốc

  Bà Nguyễn Thị Ngọc là một trong những thành viên gia nhập MB từ những ngày đầu thành lập, trải qua nhiều lĩnh vực công tác quan trọng tại MB từ quản lý dự án đầu tư, phụ trách công tác kế hoạch, pháp chế và là người lãnh đạo Văn phòng HĐQT MB - Cơ quan chuyên môn của HĐQT MB. Hiện Bà Ngọc đang là Thành viên HĐQT MB và đóng góp tích cực giúp hoạt động quản trị công ty của MB tiên tiến, tiệm cận với thông lệ quốc tế. Bà Ngọc được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB Capital từ tháng 11/2015. Bà Ngọc tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California Miramar, Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội.