10/07/2020

MBGF – THÔNG BÁO ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Công ty Quản lý Quỹ đầu tư MB (MB Capital) trân trọng kính mời Quý Nhà đầu tư tham dự Đại hội Nhà Đầu tư bất thường của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng MB Capital (MBGF), cụ thể như sau:

Thời gian:           09h30 Thứ Tư ngày 15 tháng 07 năm 2020

Địa điểm:             Phòng họp MB Capital, Tầng 8, Tòa nhà MB, Số 03 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Hình thức họp: Tham dự trực tiếp

Nhà đầu tư đến tham dự đại hội, vui lòng xác nhận qua điện thoại/email/fax trước ngày 15/07/2020.

Nhà đầu tư không thể tham dự Đại hội, vui lòng ủy quyền cho người khác bằng cách điền vào mẫu Giấy ủy quyền (được gửi kèm trong thư mời Đại hội) và email/fax sau đó gửi bản gốc về MBCapital trước ngày 15/07/2020. Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD khi tham dự đại hội. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý nhà đầu tư vui lòng tham khảo các tài liệu đính kèm  sau:

  1. Thông báo mời họp
  2.  Giấy ủy quyền 
  3. Chương trình đại hội
  4. Tờ trình
  5. Bản cung cấp thông tin của thành viên Ban đại diện dự kiến bầu.

Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội Nhà đầu tư do người tham dự tự chi trả.

Trân trọng thông báo.