Quỹ mở
Quỹ Đầu tư Trái phiếu MB
Quỹ MBBOND hướng tới mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận để mang tới cho nhà đầu tư nguồn thu nhập hấp dẫn, ổn định và an toàn, thông qua việc đầu tư vào các loại trái phiếu, các công cụ có thu nhập cố định được phát hành tại Việt Nam.
Quỹ đầu tư giá trị MBCapital
Mục tiêu chính của Quỹ MBVF là đầu tư trung và dài hạn vào các doanh nghiệp nhằm đạt hiệu quả đầu tư tối ưu từ cổ tức và tăng giá gắn liền với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Quỹ thành viên
Quỹ đầu tư Japan Asia MBCapital
JAMBF là Quỹ tăng trưởng được thành lập từ tháng 04/2010, là kết quả hợp tác của MB Group và Japan Asia Group