Quỹ mở
Quỹ đầu tư tăng trưởng MBCapital
Quỹ mở cố phiếu MBGF có mục tiêu tối ưu lợi nhuận thông qua việc đầu tư linh hoạt, hiệu quả vào các doanh nghiệp có nền tảng hoạt động tốt, triển vọng tăng trưởng cao và các tài sản khác theo quy định của pháp luật có khả năng sinh lợi cao trong tương lai.
Quỹ đầu tư giá trị MBCapital
Mục tiêu chính của Quỹ MBVF là đầu tư trung và dài hạn vào các doanh nghiệp nhằm đạt hiệu quả đầu tư tối ưu từ cổ tức và tăng giá gắn liền với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Quỹ thành viên
Quỹ đầu tư Japan Asia MBCapital
JAMBF là Quỹ tăng trưởng được thành lập từ tháng 04/2010, là kết quả hợp tác của MB Group và Japan Asia Group