JAMBF là Quỹ tăng trưởng được thành lập từ tháng 04/2010, là kết quả hợp tác của MB Group và Japan Asia Group, trong đó số vốn huy động từ các nhà đầu tư Nhật Bản chiếm 49% vốn điều lệ. Chiến lược đầu tư của quỹ là tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có tốc độ tăng trưởng cao hoặc được định giá thấp. Kể từ khi thành lập đến nay, Quỹ JAMBF được đánh giá là một quỹ đầu tư hiệu quả, với mức độ an toàn cao.