Giao dịch mua

 • BƯỚC 1: TƯ VẤN/ NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU QUỸ

  Nhà đầu tư có thể liên hệ trực tiếp hoặc qua điện thoại/ email với các Đại lý Phân phối để được tư vấn, giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc đầu tư vào Quỹ đầu tư giá trị MB Capital.

  Thông tin liên hệ của các Đại lý Phân phối vui lòng xem tại đây

 • BƯỚC 2: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

  Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký tài khoản giao dịch CCQ tại các Đại lý phân phối.

  Bộ hồ sơ đăng ký mở tài khoản giao dịch bao gồm:

  1. Đối với cá nhân trong nước

  - Giấy đăng ký mở tài khoản giao dịch CCQ;

  - 01 bản photo CMND/ Hộ chiếu (có bản gốc đối chiếu);

  2. Đối với tổ chức trong nước

  - Giấy đăng ký mua mở tài khoản giao dịch CCQ;

  - Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (bản sao công chứng);

  - Văn bản ủy quyền đặt lệnh (nếu có);

  - Quyết định cử người đại diện phần vốn góp tại Quỹ;

  - Bản sao hợp lệ Giấy CMND hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật, người đại diện phần vốn góp và của người được ủy quyền đặt lệnh.

  3. Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài

  Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước phải xuất trình:

  - Xác nhận đăng ký tài khoản góp vốn mua cổ phần bằng đồng Việt Nam do NHNN cấp;

  - Mã số giao dịch chứng khoán (trading code).

 • BƯỚC 3: ĐĂNG KÝ MUA

  Nhà đầu tư yêu cầu đại lý phân phối cung cấp Phiếu đăng ký mua CCQ tại các địa điểm của đại lý phân phối, qua email hoặc tải về từ website của các đại lý phân phối hoặc download tại đây

  Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký mua CCQ và nộp cho Đại lý Phân phối để làm thủ tục đăng ký.

  Giá trị của lệnh mua tối thiểu là 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng).

 • BƯỚC 4: CHUYỂN TIỀN MUA CCQ

  Nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền hợp pháp thực hiện chuyển khoản từ tài khoản đứng tên nhà đầu tư số tiền đăng ký mua CCQ vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát tương ứng với Đại lý phân phối nơi nhà đầu tư đặt lệnh.

  Số tài khoản phong tỏa của quỹ và nội dung của lệnh chuyển tiền như dưới đây:

  Tên tài khoản : Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital

  Số tài khoản:

  90191940701 (nếu đặt lệnh mua tại MBCapital)

  90191940702 (nếu đặt lệnh mua tại JSI)

  90191940703 (nếu đặt lệnh mua tại MBS)

  90191940704 (nếu đặt lệnh mua tại VietinbankSC)

  Tại : Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

  Tỉnh/TP :Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh.

  Nội dung chuyển tiền: [Tên nhà đầu tư]_[Số Tài khoản giao dịch CCQ]_Đăng ký mua_MBVF

 • BƯỚC 5: ĐẶT LỆNH MUA

  Nhà đầu tư đặt lệnh mua vào trước 10h30 ngày T-1, bao gồm:

  - Phiếu đặt lệnh mua: Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đặt lệnh mua;

  - Tài liệu hợp lệ xác nhận việc nhà đầu tư đã hoàn tất việc thanh toán vào tài khoản của Quỹ (giấy chuyển tiền) khớp với Phiếu đặt lệnh mua.

  Số lượng CCQ được phân phối = [Tổng số tiền đăng ký mua hợp lệ – Phí phát hành]/Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ

  Lệnh mua của nhà đầu tư không hợp lệ trong các trường hợp sau:

  - Đến 9h00 ngày Ngày giao dịch Chứng ch Quỹ tiền thanh toán mua chứng chỉ quỹ đã chuyển vào tài khoản của Quỹ thấp hơn giá trị đăng ký mua hoặc Quỹ không nhận được tiền.

  - Tiền mua chứng chỉ quỹ nộp bằng tiền mặt hoặc do bên thứ 3 chuyển giùm nhà đầu tư.

  - Trong trường hợp lệnh mua của nhà đầu tư không hợp lệ, tiền thanh toán mua chứng chỉ quỹ này sẽ được chuyển trả ngược lại vào tài khoản chuyển đến, phí chuyển tiền sẽ được trừ vào khoản tiền hoàn trả này.

 • BƯỚC 6: XÁC NHẬN GIAO DỊCH

  Xác nhận giao dịch được Đại lý phân phối chuyển tới nhà đầu tư trong vòng 03 ngày kể từ ngày giao dịch chứng chỉ Quỹ.

  Xác nhận giao dịch mua cũng đồng thời xác nhận quyền sở hữu đối với số lượng đơn vị quỹ nhà đầu tư mua được.