Giao dịch mua

 • BƯỚC 1: TƯ VẤN/ NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU QUỸ

  Nhà đầu tư có thể liên hệ trực tiếp hoặc qua điện thoại/ email với các Đại lý Phân phối để được cung cấp tài liệu, tư vấn, giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc đầu tư vào Quỹ đầu tư giá trị MB Capital.

 • BƯỚC 2: MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

  Nhà đầu tư lần đầu giao dịch CCQ phải mở tài khoản giao dịch CCQ theo thủ tục như sau:

  Bộ hồ sơ đăng ký mở tài khoản giao dịch bao gồm:

  1. Đối với cá nhân trong nước

  – Giấy đăng ký mở tài khoản giao dịch CCQ;

  – 01 bản photo CMND/CCCD (có bản gốc đối chiếu);

  2. Đối với tổ chức trong nước

  – Giấy đăng ký mở tài khoản giao dịch CCQ;

  – Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (bản sao công chứng);

  – Văn bản ủy quyền đặt lệnh (nếu có);

  – Quyết định cử người đại diện phần vốn góp tại Quỹ;

  – Bản sao hợp lệ Giấy CMND/CCCD  của người đại diện theo pháp luật, người đại diện phần vốn góp và của người được ủy quyền đặt lệnh.

  3. Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài

  Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước phải xuất trình:

  – Xác nhận đăng ký tài khoản góp vốn mua cổ phần bằng đồng Việt Nam do NHNN cấp;

  – Mã số giao dịch chứng khoán (trading code).

  Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký tài khoản giao dịch CCQ tại các Đại lý phân phối.Đại lý phân phối sẽ thông báo đến Nhà đầu tư số tài khoản giao dịch CCQ.

 •  BƯỚC 3: CHUYỂN TIỀN MUA CCQ

  Nhà đầu tư chuyển tiền mua CCQ từ tài khoản ngân hàng đứng tên Nhà đầu tư vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát tương ứng với đại lý phân phối nơi Nhà đầu tư đặt lệnh, không được ủy quyền cho bên thứ ba chuyển giúp.

  Số tài khoản phong tỏa của quỹ và nội dung của lệnh chuyển tiền như dưới đây:

  Tên tài khoản : Quỹ Đầu tư Trái phiếu MB

  Số tài khoản:

  122.10.00.55.33.688 – Nếu đặt lệnh mua tại MBCapital

  122.10.00.66.33.688 – Nếu đặt lệnh mua tại MBS

  122.10.00.88.33.688 – Nếu đặt lệnh mua tại VNDIRECT.

  Tại: Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

  Nội dung chuyển tiền: [Tên nhà đầu tư]_[Số Tài khoản giao dịch CCQ]_Đăng ký mua_MBBOND

   

 • BƯỚC 4: ĐẶT LỆNH MUA

  Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào “Giấy đăng ký mua” và gửi bản gốc về Đại lý Phân phối trước 14h30 ngày T-1 và kèm theo đó là tài liệu hợp lệ xác nhận việc nhà đầu tư đã hoàn tất việc thanh toán vào tài khoản của Quỹ (giấy chuyển tiền) khớp với Giấy đăng ký mua.

  Số lượng CCQ được phân phối = (Tổng số đăng ký mua hợp lệ – Giá dịch vụ phát hành)/Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ

 • BƯỚC 5: NHẬN XÁC NHẬN GIAO DỊCH

  Xác nhận giao dịch được Đại lý phân phối chuyển tới nhà đầu tư trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch CCQ. Xác nhận giao dịch mua cũng đồng thời xác nhận quyền sở hữu đối với số lượng đơn vị quỹ nhà đầu tư mua được.