Mục tiêu đầu tư

Quỹ MBBOND hướng tới mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận để mang tới cho nhà đầu tư nguồn thu nhập hấp dẫn, ổn định và an toàn, thông qua việc đầu tư vào các loại trái phiếu, các công cụ có thu nhập cố định được phát hành tại Việt Nam.

Chiến lược đầu tư

Quỹ định hướng xây dựng một danh mục đa dạng các công cụ nợ bao gồm nhưng không giới hạn bởi các loại tài sản như: các loại trái phiếu chính phủ; trái phiếu được chính phủ bảo lãnh thanh toán; trái phiếu doanh nghiệp niêm yết và chưa niêm yết theo quy định của pháp luật; chứng chỉ tiền gửi; hợp đồng tiền gửi và các công cụ thị trường tiền tệ khác.

Công ty Quản lý Quỹ sẽ đánh giá những chuyển động của thị trường trái phiếu để phân bổ tỷ trọng trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, các công cụ nợ khác và tiền mặt ở một tỷ lệ thích hợp, vừa đảm bảo khả năng sinh lời, vừa đảm bảo khả năng thanh khoản của quỹ.

Quỹ sẽ linh hoạt phân bổ tài sản tùy theo điều kiện thị trường và tùy thuộc vào các cơ hội đầu tư sẵn có. Định hướng quỹ sẽ đầu tư 100% tài sản của Quỹ vào tài sản có thu nhập cố định. Tỷ trọng cổ phiếu mà Quỹ nắm giữ trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá 20% tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ.

Quỹ ưu tiên đầu tư vào những trái phiếu doanh nghiệp có chất lượng cao dựa trên phương pháp tiếp cận đầu tư đi từ dưới lên “Bottom Up Approach”. Việc lựa chọn từng trái phiếu cụ thể sẽ dựa trên những đánh giá, phân tích đặc thù riêng có của doanh nghiệp phát hành, các biện pháp bảo đảm của trái phiếu, lịch sử tín dụng, hiệu quả kinh doanh  của tổ chức phát hành.

Lĩnh vực đầu tư

Bên cạnh trái phiếu chính phủ, tiền gửi, và các công cụ tiền tệ khác, Quỹ sẽ ưu tiên đầu tư vào các công cụ nợ do các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề được hưởng lợi từ sự dịch chuyển của kinh tế vĩ mô và các chính sách của nhà nước. Quỹ ưu tiên lựa chọn các lĩnh vực kinh doanh ổn định, bền vững và ít chịu tác động bởi các biến động vĩ mô như: năng lượng, hạ tầng, kinh doanh hàng tiêu dùng thiết yếu.

 

Lợi ích đầu tư

 • Lợi tức hấp dẫn

  Quỹ được điều hành bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB (MB Capital) với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, đồng thời là một thành viên của Ngân hàng TMCP Quân Đội. Do đó, Quỹ có lợi thế để tiếp cận được các khoản đầu tư trái phiếu tốt, có lợi tức cao và an toàn. Đây là tiền đề vững chắc để đảm bảo lợi tức cho nhà đầu tư, với mục tiêu đạt tối thiểu 8%/năm

 • An toàn

  Chuyên gia tài chính chuyên nghiệp của MB Capital dành toàn thời gian tìm ra trái phiếu tốt nhất để đầu tư. Ngoài ra, Quỹ đa dạng hóa danh mục đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định an toàn như: Trái phiếu Chính Phủ, Trái phiếu doanh nghiệp, hợp đồng tiền gửi,… Nhờ tập hợp được vốn, Quỹ có thể đa dạng danh mục để giảm thiểu tối đa rủi ro.

 • Thanh khoản cao

  Không giống như tiền gửi ngân hàng với các kì hạn cố định, hoặc phải rút trước hạn với lãi suất không kỳ hạn, nhà đầu tư vào quỹ MBBOND có thể dễ dàng bán lại chứng chỉ quỹ cho Quỹ vào các ngày làm việc trong tuần, bất kể khi nào có nhu cầu rút vốn và vẫn được hưởng lãi suất tương ứng với thời gian đầu tư.
  Mặt khác, chỉ cần tối thiểu 2 triệu đồng, nhà đầu tư đã có thể tham gia đầu tư vào Quỹ.

 • Minh bạch – rõ ràng

  Quỹ được kiểm soát, giám sát chặt chẽ bởi Ban đại diện quỹ, Ngân hàng giám sát, Công ty kiểm toán và Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước. Nhà đầu tư có thể cập nhật thông tin tài khoản trên trang thông tin điện tử của Quỹ hoặc nhận các báo cáo định kỳ.

 •  Đội ngũ đầu tư chuyên nghiệp

  Quỹ MBBOND được quản lý bởi đội ngũ đầu tư của MB Capital – những người có đầy đủ trình độ, kinh nghiệm và kĩ năng để phân tích chuyên sâu, phản ứng kịp thời trước các biến động trên thị trường.