Vì sao nên đầu tư vào quỹ mở

Sinh lời tốt

Các quỹ mở với chiến lược đầu tư linh hoạt, đa dạng, phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận giúp tối ưu hóa khoản đầu tư, sinh lời vượt trội so với lãi suất tiết kiệm ngắn hạn.

Danh mục đầu tư đa dạng

Với số tiền đầu tư nhỏ (từ 10 triệu đồng), nhà đầu tư vẫn được hưởng lợi từ danh mục dầu tư đa dạng các khoản đàu tư tài chính của quỹ.

Thanh khoản cao

Nhà đầu tư có thể bán lại chứng chỉ quỹ bất kỳ lúc nào có nhu cầu.

Chuyên nghiệp – Minh bạch

Quỹ được quản lý bởi các chuyên gia đầu tư nhiều kinh nghiệm, được giám sát bởi UBCKNN, Ngân hàng giám sát, Công ty kiểm toán và Ban đại diện Quỹ do nhà đầu tư bầu ra.

Quỹ đầu tư
Giá trị MB Capital

Giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận trong trung và dài hạn

Quy trình giao dịch quỹ Biểu đồ tăng trưởng NAV

Tin tức