25/03/2019

Đại hội cổ đông MBCapital: Mục tiêu hoạt động hiệu quả, an toàn, phát triển bền vững trong năm 2019

Chiều ngày 22/3/2019, Công ty Quản lý quỹ đầu tư MB (MBCapital) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Theo báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty, ông Phan Anh, năm 2018 Công ty đạt lợi nhuận trước thuế 61,3 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2017. Chịu sự ảnh hưởng chung từ sự sụt giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam, các quỹ do MBCapital quản lý tuy chưa đạt được kế hoạch lợi nhuận đề ra nhưng hai quỹ cổ phiếu là Quỹ tăng trưởng MBGF và quỹ giá trị MBVF là hai quỹ mở cổ phiếu có tăng trưởng lợi nhuận cao nhất thị trường.

Được biết, JAMBF là quỹ hợp tác giữa MB Group và tập đoàn Japan Asia của Nhật Bản đạt mức tăng trưởng vượt bậc 109% trong năm 2018 trong khi VN-Index sụt giảm 9,32%, HN-Index giảm 10,81% và hầu hết các quỹ cổ phiếu trên thị trường đều có mức tăng trưởng âm.

Trong năm vừa qua, Công ty cũng đã hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng Quân đội, cổ đông lớn chiếm đến trên 90% cổ phần của Công ty trong các hoạt động bán chéo sản phẩm đầu tư. Đây cũng là mô hình rất nhiều công ty quản lý quỹ trên thị trường đang hướng tới.

Tính đến thời điểm 20/3/2019, Quỹ MBGF do Công ty quản lý đã đạt mức tăng trưởng 9,94%, là mức tăng trưởng cao nhất trong số các quỹ cổ phiếu trên thị trường. Một quỹ cổ phiếu khác của Công ty là MBVF có chiến lược đầu tư giá trị cũng đạt tăng trưởng 7,09% tính từ thời điểm đầu năm.

Với phương châm hoạt động xuyên suốt trong suốt thời gian qua “Hiệu quả, an toàn, phát triển bền vững”, Công ty Quản lý quỹ đầu tư MB đề ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế cho năm 2019 tối thiểu 71 tỷ đồng, tăng trưởng lợi nhuận các quỹ và danh mục đầu tư từ 12%-15% trở lên.

Qua trao đổi với đại diện lãnh đạo Công ty, trong năm 2019 các quỹ và danh mục do Công ty quản lý sẽ hướng tới chiến lược đầu tư giá trị, phân bổ tài sản linh hoạt, tối ưu hóa hoạt động quản trị rủi ro nhằm tăng tính an toàn cho các quỹ và danh mục nhưng vẫn đảm bảo tận dụng tốt các cơ hội tăng trưởng của thị trường.

Theo CafeF

http://cafef.vn/dai-hoi-co-dong-mbcapital-muc-tieu-hoat-dong-hieu-qua-an-toan-phat-trien-ben-vung-trong-nam-2019-20190325072501773.chn