05/12/2014

MB Capital bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB trân trọng thông báo v/v Bổ nhiệm Ông Vũ Thành Trung – Giám đốc đầu tư giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB kể từ ngày 08/12/2014.

Trân trọng thông báo,
MB Capital