05/12/2014

MB Capital thay đổi nhân sự Ban kiểm soát

Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư MB trân trọng thông báo:

Ngày 04/12/2014, Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư MB đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2014. Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát với bà Cao Thị Hồng và bà Lê Thị Mỹ Linh, đồng thời tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau:
1- Bà Lê Minh Hồng – Trưởng ban Kiểm soát MB Capital, hiện đang là thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Quân đội
2- Bà Phạm Thị Kim Ngân – Thành viên ban Kiểm soát MB Capital, hiện đang là Chuyên viên cao cấp Ban đầu tư Ngân hàng TMCP Quân đội.

Trân trọng thông báo,
MB Capital