10/12/2014

MB Capital thông báo thay đổi người được ủy quyền Công bố thông tin

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB thông báo bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ là Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty thay bà Trương Thị Hương Trà kể từ ngày 17/12/2014

Để biết nội dung chi tiết.Quý khách vui lòng xem tại  đây