06/10/2014

MBBF – Thông báo giao dịch lại

Kính gửi:
– Quý Nhà đầu tư MBBF
– Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ MBBF
– Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam)

Do hồ sơ xin Thay đổi Ngân hàng lưu ký, giám sát; tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ và đại lý chuyển nhượng của MBBF chưa được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận, nên việc giao dịch chứng chỉ quỹ MBBF sẽ tiếp tục được thực hiện tại Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam. Quỹ sẽ thực hiện giao dịch bù cho phiên đầu tháng, cụ thể lịch giao dịch trong tháng 10/2014 như sau:
– Thứ tư, ngày 8/10/2014 (Thời điểm chậm nhất nhận lệnh của Nhà đầu tư là 10h30 ngày 07/10/2014)
– Thứ tư, ngày 15/10/2014 (Thời điểm chậm nhất nhận lệnh của Nhà đầu tư là 10h30 ngày 14/10/2014)

Giao dịch của các tháng tiếp theo sẽ thực hiện theo đúng quy định tại Bản cáo bạch Quỹ cho đến khi có thông báo chính thức của MB Capital.

Xin trân trọng thông báo.
MB Capital

 

Để biết thêm thông tin chi tiết. Quý khách vui lòng tải về tại đây