17/11/2014

Thông báo đóng quỹ HNF

THÔNG BÁO

(Vv Đóng quỹ HNF)

Kính gửi: Quý Thành viên Quỹ Đầu tư Chứng khoán Hà Nội (HNF)

Căn cứ Nghị quyết Đại hội của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Hà Nội số: 01/2014/NQ-ĐHTV-HNF ngày 20/3/2014 về việc đóng quỹ tại thời điểm kết thúc thời hạn hoạt động của Quỹ ngày 17/11/2014;

MB Capital sẽ chốt giá trị tài sản ròng của quỹ với Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (E&Y) và Ngân hàng lưu ký giám sát HSBC Việt Nam để thực hiện chuyển trả tài sản về cho Quý Thành viên. Dự kiến toàn bộ tài sản sẽ được chuyển trả về cho Quý Thành viên bằng tiền mặt.

Ngay sau khi có số liệu kiểm toán, trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày đóng quỹ 17/11/2014, MBCapital sẽ gửi Báo cáo kiểm toán kèm Thông báo chi tiết số tiền nhận được của Quý Thành viên, đồng thời thực hiện thanh toán tiền cho Quý Thành viên vào tài khoản đã đăng ký.

Quỹ HNF đã thực hiện chi trả cổ tức 2 lần. Đợt 1 (tháng 7/2007) chi trả 12%, Đợt 2 (tháng 04/2008) chi trả 6%. Chi tiết về việc phân chia tài sản sẽ được gửi đến các Thành viên góp vốn của Quỹ.

Để được hỗ trợ thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư MB

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà MB, số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Ms. Trương Thị Hương Trà – Giám đốc Phát triển Kinh doanh

Email: tra.truong@mbcapital.com.vn

Tel: (04)3726 2808 | Ext: 17

Ms. Đoàn Kim Dung – Giám đốc Tài chính

Email: dung.doan@mbcapital.com.vn

Tel: (04)3726 2808 | Ext: 26

Ms. Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ

Email: hien.nguyen@mbcapital.com.vn

Tel: (04)3726 2808 | Ext: 25

 

Trân trọng thông báo, 

MB Capital