15/03/2021

MBBOND – Thông báo ngày chốt danh sách tổ chức Đại hội NĐT thường niên năm 2020

Hà Nội, Ngày 15 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

Ngày chốt danh sách tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên

kết thúc năm tài chính 2020 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu MB

 

Chúng tôi là:

Tên Quỹ                                      : QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MB (MBBOND)

Loại hình quỹ                          : Quỹ công chúng dạng mở

Tên công ty quản lý quỹ            : Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital)

Trụ sở chính                            :  Tầng 12, tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận   Đống Đa, TP Hà Nội.

Điện thoại                                                : (84.24) 3726 2808

Fax                                              : (84.24) 3726 2810

Thông báo ngày chốt danh sách Nhà đầu tư tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên kết thúc năm tài chính 2020 của MBBOND như sau:

– Ngày đăng ký cuối cùng(Ngày chốt danh sách Nhà đầu tư):  26/03/2021

– Lý do và mục đích: Chốt danh sách để gửi thông báo đến Nhà đầu tư về việc tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên kết thúc năm tài chính 2020 của MBBOND.

– Nội dung cụ thể:

+ Nội dung họp/lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội Nhà đầu tư

+ Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 chứng chỉ quỹ – 01 quyền biểu quyết)

Trân trọng thông báo,

 

Trương Thị Hương Trà

Phó Tổng Giám đốc – MB Captial