11/03/2016

Thông báo: Ngày chốt danh sách tổ chức Đại hội thường niên Nhà đầu tư MBBF năm 2015

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO

Ngày chốt danh sách tổ chức Đại hội thường niên Nhà đầu tư MBBF năm 2015

Chúng tôi là:

Tên Quỹ                      :  QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MBCAPITAL VIỆT NAM (MBBF)

Loại hình quỹ               :  Quỹ công chúng dạng mở

Tên công ty quản lý quỹ : Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital)

Trụ sở chính               :  Tầng 8, Tòa nhà MB, Số 3 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại                   :  (84.4) 3726 2808

Fax                              :  (84.4) 3726 2810

Thông báo ngày chốt danh sách Nhà đầu tư tham dự Đại hội thường niên Nhà đầu tư MBBF năm 2015 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách Nhà đầu tư):   25/03/2016
Lý do và mục đích :  Chốt danh sách để gửi thông báo đến Nhà đầu tư về việc tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2015 của Quỹ.
Nội dung cụ thể:

Thời gian dự kiến: 14h00, Thứ sáu, ngày 22/04/2016
Địa điểm dự kiến: Phòng họp  Tầng 8, Tòa nhà MB, Số 03 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

(Thời gian và địa điểm chính thức MB Capital sẽ thông báo sau tới Nhà đầu tư trong thư mời họp và trên website của MB Capital)

Nội dung họp/lấy ý kiến tại Đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội Nhà đầu tư
Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 chứng chỉ quỹ – 01 quyền biểu quyết)

Trân trọng thông báo

Phan Phương Anh

Tổng Giám đốc MB Capital

Are the resume-chief.com points and intentions clear enough for everybody to understand