• Bà NGUYỄN THỊ NGỌC

  Chủ tịch Hội đồng Quản trị

  Bà Nguyễn Thị Ngọc là một trong những thành viên gia nhập MB từ những ngày đầu thành lập, trải qua nhiều lĩnh vực công tác quan trọng tại MB từ quản lý dự án đầu tư, phụ trách công tác kế hoạch, pháp chế và là người lãnh đạo Văn phòng HĐQT MB – Cơ quan chuyên môn của HĐQT MB. Hiện Bà Ngọc đang là Thành viên HĐQT MB và đóng góp tích cực giúp hoạt động quản trị công ty của MB tiên tiến, tiệm cận với thông lệ quốc tế. Bà Ngọc được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB Capital từ tháng 11/2015. Bà Ngọc tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California Miramar, Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội.

 • Ông PHAN ANH

  Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

  Ông Phan Anh có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, Chứng khoán và Đầu tư tại Việt Nam, và là một trong những thành viên sáng lập Công ty Quản lý Quỹ đầu tư MB. Trước khi thành lập MB Capital, ông Phan Anh từng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Ngân hàng Quân đội như: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Giám đốc Khối Ngân quỹ và Ngoại hối, Thành viên Uỷ ban ALCO. Dưới sự điều hành của ông, MB Capital đã trở thành một trong những công ty quản lý quỹ năng động nhất tại Việt Nam. Ông Phan Anh hiện cũng đang là Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP (PGC). Ông Phan Anh có bằng Thạc sỹ chuyên ngành Ngân hàng và Tài chính của trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Việt Nam).

 • Bà NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG

  Thành viên Hội đồng quản trị

  Bà Nguyễn Thị Như Trang hiện đang là Phó Giám đốc Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ của MB với hơn 17 năm gắn bó với MB. Bà Trang có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thanh toán quốc tế và quản lý kinh doanh vốn. Bà Trang được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng Quản trị MB Capital từ tháng 11 năm 2015. Bà Trang tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của Trung tâm Pháp Việt về Đào tạo quản lý (CFVG).

 • Bà NGUYỄN MINH ĐỨC

  Trưởng Ban Kiểm soát

  Bà Nguyễn Minh Đức có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng và hiện đang công tác tại Phòng Quản trị rủi ro hệ thống của Ngân hàng Quân đội (MB). Trước đó, bà Đức công tác tại Phòng Phân tích đầu tư và Phòng Đầu tư và quản lý dự án của MB. Bà Đức hiện đang phụ trách công tác kiểm toán cấu phần Quản trị rủi ro và hệ thống văn bản chính sách của các Công ty thành viên của Ngân hàng Quân đội. Bà Đức tốt nghiệp Thạc sỹ Kinh tế phát triển và Tài chính công.

 • Bà PHẠM THỊ KIM NGÂN

  Thành viên Ban Kiểm soát

  Bà Phạm Thị Kim Ngân có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng. Bà Ngân hiện là Trưởng Phòng Quản lý các Công ty, Ban đầu tư, Ngân hàng Quân đội. Trước đó, bà Ngân công tác tại Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Nam. Bà Phạm Thị Kim Ngân tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế đầu tư Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

 • Bà ĐỖ THỊ THANH HUYỀN

  Thành viên Ban Kiểm soát

  Bà Đỗ Thị Thanh Huyền có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng. Bà Huyền hiện đang là Phó Giám đốc khối Tài chính kế toán, Ngân hàng Quân đội. Trước đó, bà Huyền từng làm việc cho Công ty Ernst & Young Việt Nam. Bà Đỗ Thị Thanh Huyền tốt nghiệp Học viện Tài chính, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng.

 • Ông PHAN ANH

  Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

  Ông Phan Anh có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, Chứng khoán và Đầu tư tại Việt Nam, và là một trong những thành viên sáng lập Công ty Quản lý Quỹ đầu tư MB. Trước khi thành lập MB Capital, ông Phan Anh từng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Ngân hàng Quân đội như: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Giám đốc Khối Ngân quỹ và Ngoại hối, Thành viên Uỷ ban ALCO. Dưới sự điều hành của ông, MB Capital đã trở thành một trong những công ty quản lý quỹ năng động nhất tại Việt Nam. Ông Phan Anh hiện cũng đang là Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP (PGC). Ông Phan Anh có bằng Thạc sỹ chuyên ngành Ngân hàng và Tài chính của trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Việt Nam).

 • Ông GIANG TRUNG KIÊN

  Phó Tổng Giám đốc

  Ông Giang Trung Kiên có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng – Đầu tư. Trước đây, ông Kiên từng là Giám đốc Phân tích đầu tư của Công ty Chứng khoán FPT và chuyên viên cao cấp phòng Dự án của Ngân hàng Công thương Việt Nam. Ông Kiên gia nhập MB Capital từ năm 2015 với vai trò Giám đốc Phân tích đầu tư; Giám đốc đầu tư và hiện nay là Phó Tổng GIám đốc phụ trách Đầu tư của MBCapital. Ông Kiên có bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh của trường Đại học Deakin (Melbourne, Australia) và chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ do UBCKNN cấp.

 • Bà TRƯƠNG THỊ HƯƠNG TRÀ

  Phó Tổng Giám đốc

  Bà Trương Thị Hương Trà có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và chứng khoán. Bà Trà làm việc tại Ngân hàng Quân đội từ năm 1998 và gia nhập MB Capital từ năm 2006 với vai trò Giám đốc Phát triển Kinh doanh và sau đó là Giám đốc Dịch vụ khách hàng. Bà Trà được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc của MB Capital từ tháng 04/2016. Bà Trà có bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh trường Đại học California Miramar, Mỹ.

 • Bà ĐOÀN KIM DUNG

  Giám đốc Tài chính

  Bà Dung có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, tài chính. Bà Dung làm việc tại Ngân hàng Quân đội trong hơn 10 năm và từng giữ các chức vụ như Phó Phòng Kế toán Hội sở, Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Điện Biên Phủ – chi nhánh lớn nhất hệ thống MB. Năm 2006, bà Dung được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng của MB Capital. Bà Dung tốt nghiệp Học viện Tài chính (Việt Nam) năm 1995.

 • Bà NGUYỄN THỊ THU HIỀN,ACCA, FRM

  Trưởng Bộ phận Kiểm toán Nội bộ

  Bà Nguyễn Thị Thu Hiền gia nhập MB Capital năm 2006, phụ trách hoạt động kế toán và quản trị các quỹ do MB Capital quản lý, sau đó chịu trách nhiệm trong công tác kiểm soát và kiểm toán nội bộ của Công ty. Trước đó bà Hiền có 4 năm làm Kế toán trưởng Công ty MEC International. Bà Hiền tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (Việt Nam), đạt chứng chỉ quản lý rủi ro tài chính (FRM) của Hiệp hội chuyên gia rủi ro toàn cầu- GARP (Hoa Kỳ) và hiện đang là thành viên kỳ cựu Hiệp  hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA).

 • Ông GIANG TRUNG KIÊN

  Phó Tổng Giám đốc

  Ông Giang Trung Kiên có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng – Đầu tư. Trước đây, ông Kiên từng là Giám đốc Phân tích đầu tư của Công ty Chứng khoán FPT và chuyên viên cao cấp phòng Dự án của Ngân hàng Công thương Việt Nam. Ông Kiên gia nhập MB Capital từ năm 2015 với vai trò Giám đốc Phân tích đầu tư; Giám đốc đầu tư và hiện nay là Phó Tổng GIám đốc phụ trách Đầu tư của MBCapital. Ông Kiên có bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh của trường Đại học Deakin (Melbourne, Australia) và chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ do UBCKNN cấp.

 • Ông HÀ ANH TÙNG

  Giám đốc Đầu tư

  Ông Tùng có trên 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư. Trước khi gia nhập MB Capital, ông Tùng có 5 năm làm trưởng phòng quản lý danh mục đầu tư tại Công ty quản lý quỹ IPA, phụ trách quản lý danh mục đầu tư ủy thác của khách hàng tổ chức. Trước đó, ông Tùng là chuyên gia quản lý danh mục tại Tổng công ty cổ phần Tài chính Dầu khí Việt Nam (PVFC). Gia nhập MBCapital từ năm 2018, hiện Ông Tùng đảm nhiệm vị trí giám đốc đầu tư phụ trách quản lý danh mục ủy thác cho Khách hàng có quy mô vốn lớn. Ông Tùng từng tốt nghiệp cử nhân Kinh tế đối ngoại tại trường Đại học Ngoại thương.

 • Ông LÊ XUÂN LẬP

  Giám đốc Phân tích

  Ông Lê Xuân Lập có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư. Trước khi gia nhập MB Capital vào năm 2013, Ông Lê Xuân Lập có 2 năm làm việc tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Trước khi đảm nhiệm vị trí giám đốc phân tích, ông Lập từng là phó giám đốc đầu tư tại MB Capital, quản lý danh mục khách hàng trên 500 tỷ. Ông Lập hiện đang phụ trách quản lý đội ngũ phân tích với mục tiêu đề xuất các cơ hội đầu tư tiềm năng cho các quỹ và danh mục của MB Capital. Ông Lập có bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của Trung tâm Pháp – Việt đào tạo về quản lý (CFVG, Việt Nam), bằng Thạc sỹ Thị trường Tài chính của trường kinh doanh Rouen (Pháp)

 • Ông BẠCH THẾ PHONG, CFA

  Phó Giám đốc đầu tư

  Ông Bạch Thế Phong có trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư. Gia nhập MB Capital vào năm 2015, ông Phong từng giữ vị trí trưởng bộ phận tư vấn đầu tư trước khi đảm nhiệm vị trí phó giám đốc đầu tư. Ông Phong tốt nghiệp Đại học bang New York tại Plattsburgh, Hoa Kỳ và là thành viên hiệp hội CFA (CFA Charter Holder), thành viên của cộng đồng CFA Singapore từ năm 2019

 • Ông NGUYỄN HỮU PHÚ

  Phó Giám đốc đầu tư

  Ông Nguyễn Hữu Phú có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư. Gia nhập MBCapital từ năm 2015 với vị trí chuyên viên phân tích. Ông được bổ nhiệm phó giám đốc đầu tư từ năm 2021, phụ trách hoạt động đầu tư một số danh mục của công ty. Ông Phú tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, ông Phú có chứng chỉ CFA Level 2.

 • Ông TRẦN ĐỨC, CFA

  Phó Giám đốc Đầu tư

  Gia nhập MB Capital từ năm 2015, ông Trần Đức có trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư. Ông Trần Đức được bổ nhiệm là Phó Giám đốc Đầu tư vào năm 2021, phụ trách quản lý danh mục đầu tư của MB Capital. Ông Đức tốt nghiệp Chương trình Tiên Tiến của Đại học Kinh tế quốc dân và là thành viên hiệp hội các nhà phân tích tài chính (CFA Charter Holder), thành viên của cộng đồng CFA Singapore từ năm 2019

 • Bà BÙI THỊ TRANG NHUNG, CFA

  Trưởng Bộ phận Tư vấn đầu tư

  Gia nhập MBCapital từ năm 2015, bà Nhung đã từng đảm nhiệm chức vụ Chuyên viên Phân tích đầu tư cao cấp và Trợ lý quản lý danh mục đầu tư. Hiện nay, bà Nhung được bổ nhiệm làm trưởng bộ phận tư vấn đầu tư, phụ trách hoạch định, đề xuất các chiến lược và giải pháp đầu tư. Bà Nhung tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương Hà Nội và là thành viên hiệp hội các nhà phân tích tài chính (CFA Charter Holder) từ năm 2019.