JAMBF là Quỹ tăng trưởng được thành lập từ tháng 04/2010, là kết quả hợp tác của MB Group và Japan Asia Group, trong đó số vốn huy động từ các nhà đầu tư Nhật Bản chiếm 49% vốn điều lệ. Chiến lược đầu tư của quỹ là tập trung vào các doanh nghiệp giá trị, có quản trị doanh nghiệp tốt, có tốc độ tăng trưởng cao, và đang bị định giá thấp hơn so với giá trị nội tại. Quỹ cũng tập trung vào các cơ hội đầu tư trung và dài hạn, với mức độ an toàn cao và tốc độ tăng trưởng hấp dẫn. Kể từ khi thành lập đến nay, Quỹ JAMBF luôn hoạt động hiệu quả với mức tăng trưởng dương. Đặc biệt, tỷ lệ tăng trưởng trung bình trong 3 năm gần đây là 52%.