Là một trong những công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam, MB Capital là lựa chọn tin cậy của các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước. Với đội ngũ chuyên gia đầu tư có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và nhạy bén, cùng sự hỗ trợ và chia sẻ thông tin từ ngân hàng mẹ cũng như từ các công ty trong cung tập đoàn MB, chúng tôi tự tin mang đến cho khách hàng dịch vụ quản lý tài sản tốt nhất.

LỢI ÍCH CHO NHÀ ĐẦU TƯ

 Danh mục đầu tư riêng biệt. Chúng tôi kết hợp chặt chẽ với khách hàng để xây dựng một danh mục đầu tư cá nhân riêng biệt, phù hợp với mục tiêu về lợi nhuận, chiến lược đầu tư, cũng như khẩu vị đầu tư và năng lực chịu rủi ro của từng khách hàng.

Áp đặt các hạn chế đầu tư. Khách hàng có thể chỉ định hạn chế đầu tư vào các công ty hoặc các ngành nghề dựa trên quan điểm cá nhân hoặc để ngăn chặn sự trùng lặp với các khoản đầu tư mà nhà đầu tư hiện đang nắm giữ. Ngoài ra, khách hàng có thể đưa ra các hạn chế đầu tư khác phù hợp với mục tiêu và nhu cầu của mình.

Minh bạch rõ ràng. Khách hàng luôn được báo cáo rõ ràng và minh bạch về các khoản đầu tư nằm trong danh mục cũng như các chi phí có lien quan.

Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Bằng kinh nghiệm, kiến thức, và sự nhạy bén trong đầu tư, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn nỗ lực mang lại lợi ích thiết thực cho danh mục đầu tư của khách hàng, đặc biệt là trong điều kiện môi trường đầu tư còn non trẻ và nhiều đặc thù như Việt Nam.

TRIẾT LÝ ĐẦU TƯ

Phân bổ tài sản. Triết lý của chúng tôi dựa trên lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại và phân bổ tài sản. Phân bổ tài sản xác định: phân bổ tài sản, lựa chọn khoản đầu tư và thời điểm ra quyết định đầu tư, trong đó quyết định phân bổ tài sản là yếu tố quan trọng nhất. Chúng tôi tập trung nỗ lực vào việc xây dựng danh mục đầu tư tổng thể và cách thức phân bổ tài sản vào các lĩnh vực đầu tư khác nhau.

Cá nhân hóa Danh mục đầu tư. Chúng tôi xây dựng một danh mục đầu tư riêng biệt phù hợp với yêu cầu của từng khách hàng nhằm xác định kỳ vọng đầu tư, khung thời gian cũng như khả năng chấp nhận rủi ro của từng khách hàng.

Quản trị rủi ro. Chúng tôi đặc biệt chú trọng hoạt động quản trị rủi ro cho các danh mục đầu tư, tập trung vào ba loại rủi ro cơ bản: rủi ro biến động thị trường, rủi ro giảm giá và rủi ro đầu tư số lượng lớn. Các yếu tố này được đo lường trên góc độ vĩ mô cho tất cả các danh mục đầu tư của khách hàng. Khi tái cấu trúc danh mục đầu tư, chúng tôi sẽ đánh giá ảnh hưởng của từng lĩnh vực đầu tư cụ thể đến hiệu quả tổng thể của danh mục đầu tư và sự biến động hàng ngày của thị trường.

DỊCH VỤ CUNG CẤP

layer-4