- Hiểu nhanh về Tài chính
- Hoạch định kế hoạch tài chính
- Mức độ rủi ro của từng loại tài sản đầu tư


Kênh đầu tư

Ưu điểm

Nhược điểm

Tiền gửi tiết kiệm

Lợi suất ổn định
An toàn, rủi ro rất thấp

Lãi suất thấp hơn các kênh đầu tư khác
Có thể bị sói mòn bởi lạm phát

Vàng

Rủi ro thấp trong dài hạn
Phòng hộ được rủi ro lạm phát hoặc thị trường chứng khoán suy
giảm 

Giá có thể biến động mạnh trong ngắn hạn
Không tạo ra thu nhập trong quá trình nắm giữ

Trái phiếu doanh nghiệp

Lợi suất ổn định và cao hơn tiền gửi 

Cần tìm hiểu kỹ doanh nghiệp, rủi ro hơn tiền gửi tiết kiệm

Bất động sản

Lợi suất đầu tư cao
Nhìn chung, bất động sản sẽ tăng giá theo thời gian
Có thể sử dụng đòn bẩy lớn

Cần vốn đầu tư cao
Thời gian đầu tư có thể kéo dài

Cổ phiếu

Lợi suất đầu tư cao
Thanh khoản rất tốt
Khả năng đa dạng hóa danh mục

Giá cổ phiếu có thể biến động mạnh

Tiền ảo

Xu hướng của tương lai
Công nghệ vượt trội

Giá biến động rất mạnh
Rủi ro từ chính sách của các NHTW



Quỹ đầu tư là gì?

Quỹ đầu tư: là một định chế tài chính trung gian phi ngân hàng thu hút tiền nhàn rỗi từ các nguồn khác nhau để đầu tư vào các cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hay các loại tài sản khác. Tất cả các khoản đầu tư này đều được quản lý chuyên nghiệp, chặt chẽ bởi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và cơ quan thẩm quyền khác.


Quỹ mở và Quỹ đóng

Quỹ mở: Quỹ mở là loại hình quỹ thành lập với thời gian hoạt động và quy mô vốn không giới hạn, phụ thuộc vào tình hình hoạt động và khả năng huy động của quỹ.

Do không giới hạn về thời gian và nguồn vốn, số lượng chứng chỉ quỹ phát hành ra thị trường tùy theo lượng đăng ký mua vào của người tham gia. Đặc biệt, người sở hữu chứng chỉ quỹ mở có thể bán lại cho chính công ty quản lý quỹ theo mức giá dựa trên giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ. Lợi nhuận xác định bằng chênh lệch giữa giá mua và giá bán (bao gồm cả phí mua bán).

Quỹ đóng: Quỹ đóng là loại hình quỹ chỉ phát hành với số lượng cố định trên thị trường sơ cấp. Thời gian hoạt động quỹ đóng cũng có giới hạn và được thống nhất khi thành lập quỹ.

Người nắm giữ chứng chỉ quỹ đóng sẽ không được bán lại chứng chỉ quỹ cho công ty quản lý quỹ. Tuy nhiên, việc giao dịch có thể thực hiện trên thị trường thứ cấp giữa các nhà đầu tư. Trên thị trường chứng khoán, chứng chỉ quỹ đóng được niêm yết và giao dịch như một cổ phiếu thông thường.


Các loại Quỹ đầu tư

Quỹ cổ phiếu: Quỹ đầu tư cổ phiếu chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Quỹ cổ phiếu tăng trưởng theo thị trường chứng khoán và danh mục cổ phiếu họ đang nắm giữ, do đó mức độ biến động về giá cũng sẽ cao hơn so với các quỹ khác. Giải pháp này phù hợp với nhà đầu tư muốn tìm kiếm mức lợi nhuận cao và sẵn sàng chấp nhận rủi ro ở mức Trung Bình – Cao.

Quỹ trái phiếu: Quỹ trái phiếu đầu tư chủ yếu vào trái phiếu và các công cụ tiền tệ. Đầu tư của quỹ trái phiếu về cơ bản thường tập trung vào trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chuyển đổi cùng với các loại tài sản nợ được chứng khoán hóa (chẳng hạn các khoản vay mua nhà). Quỹ trái phiếu đem lại thu nhập tương đối ổn định hơn nhưng không cao so với quỹ cổ phiếu do mức độ ổn định, ít biến động của thị trường trái phiếu.


Lợi ích khi đầu tư vào Quỹ đầu tư

- Tiết kiệm thời gian

- Hoạt động đầu tư được thực hiện bởi các chuyên gia đầu tư giàu kinh nghiệm, qua đó có thể tiếp cận nhiều thông tin và cơ hội đầu tư tiềm năng

- Quỹ đầu tư được quản lý minh bạch theo sự giám sát của UBCKNN và ngân hàng giám sát độc lập

- Khắc phục các nhược điểm về quy mô vốn nhỏ của nhà đầu tư cá nhân như khả năng đa dạng hóa danh mục hạn chế

- Tính linh hoạt và thanh khoản rất cao.



- Tài sản thu nhập cố định:

Trái phiếu: Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành.

Cổ phiếu: Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.

- Quỹ mở: Quỹ mở là loại hình quỹ thành lập với thời gian hoạt động và quy mô vốn không giới hạn, phụ thuộc vào tình hình hoạt động và khả năng huy động của quỹ

- Quỹ thành viên: Quỹ thành viên là quỹ đầu tư chứng khoán có số thành viên tham gia góp vốn từ 02 đến 99 thành viên và chỉ bao gồm thành viên là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

- Quỹ hưu trí:  là định chế tài chính quản lý tiền hưu trí tự nguyện và theo hợp đồng của cá nhân, công ty và chính phủ. Quỹ hưu trí hàng ngày thu tiền đóng góp của người thuê lao động và người lao động, cũng như thanh toán tiền cho những người về hưu. Quỹ hưu trí chuyên môn hóa vào các khoản đầu tư dài hạn như mua cổ phiếu, trái phiếu công ty, chứng khoán chính phủ.


Bạn cần tư vấn đầu tư ngay?

MB Capital cung cấp các sản phẩm tài chính ưu việt đáp ứng nhu cầu của khách hàng