Tin tức

Tin nổi bật

“Quỹ Hưu Trí An Thịnh – Tham gia sớm hơn, lợi ích lớn hơn”

Một số đơn vị trong tập đoàn đang nghiên cứu triển khai mở rộng tuổi tham gia từ 40 tuổi xuống 35 tuổi. Người lao động được tiếp cận Quỹ hưu trí sớm hơn, quyền lợi kỳ vọng khi về hưu tăng mạnh.
Xem thêm

Tin liên quan