Quỹ mở
Quỹ đầu tư giá trị MBCapital
Đầu tư an toàn, tự tin tăng trưởng
Lợi nhuận kỳ vọng: lên đến 15%/năm
Quỹ Đầu tư Trái phiếu MB
Đầu tư an toàn, kỳ hạn ngắn với lợi nhuận vượt trội
Lợi nhuận kỳ vọng: 3 tháng: 4,85%/năm | 6 tháng: 5,10%/năm
Quỹ thành viên
Quỹ đầu tư Japan Asia MBCapital
JAMBF là Quỹ tăng trưởng được thành lập từ tháng 04/2010, là kết quả hợp tác của MB Group và Japan Asia Group
Quỹ hưu trí
Quỹ MB Hưu trí An Thịnh