“ĐHCĐ MBCapital 2023: Kiến tạo giá trị bền vững”

Thứ Ba, 18/04/2023

Ngày 18/4/2023, Công ty quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Tham dự Đại hội có ông Lưu Trung Thái – Chủ tịch HĐQT; Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Ngân hàng Quân đội cùng các đại biểu và cổ đông chiếm tỷ lệ gần 98% tổng số cổ phần hiện hành.2022 một năm được đánh giá là khó khăn với TTCK Việt Nam cũng như ngành quản lý quỹ. Với sự nhạy bén và tư duy tiên phong, MBCapital tiếp tục giữ hoạt động kinh doanh an toàn, bền vững phù hợp với chiến lược đã được Đại hội cổ đông phê duyệt. Năm 2022 MBCapital đã ghi nhận mức LNTT ấn tượng, đạt 157 tỷ đồng, hoàn thành 157% kế hoạch của cả năm đặt ra; Số lượng khách hàng tăng gấp 5 lần so với từ đầu năm…Bên cạnh các sản phẩm chứng chỉ quỹ mở  MBVF, MBBond, công ty đã tích cực cho ra mắt các sản phẩm mới mang tiêu chuẩn quốc tế như: Bordier – MB Flagship, Rhodium Venture Capital…Đặc biệt MBCapital đã đóng thành công quỹ đầu tư JAMBF với kết quả ấn tượng, mang đến lợi ích tốt nhất cho cổ đông và khách hàng. Điểm sáng trong hoạt động năm 2022 là việc chuyển đổi số mạnh mẽ. Công ty đã đẩy mạnh triển khai các dự án CNTT nhằm số hóa quy trình giao dịch chứng chỉ quỹ, quy trình phân tích và quản lý danh mục đầu tư góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu chiến lược.Đại hội cổ đông cũng đã nhất trí thông qua nhiều nội dung quan trọng như: chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông với tỷ lệ là 15%, trong đó 5% bằng tiền mặt và 10% cổ phiếu thưởng từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính…


Dự báo thị trường năm 2023 còn tiềm ẩn nhiều biến động và rủi ro cả trong nước và quốc tế, MBCapital sẽ tiếp tục tập trung củng cố các hệ thống nền tảng, hoàn thiện các sản phẩm dịch vụ gia tăng các tiện ích số hóa nhằm tăng trải nghiệm khách hàng.  Những kết quả tích cực của năm 2022 sẽ tiếp thêm động lực để MBCapital chinh phục đích đến của cả năm 2023, là tiền đề để bứt phá với những mục tiêu lớn trong giai đoạn tiếp theo.  

Tin liên quan